Главная \ Хабарландыру

Хабарландыру

ТОО «ОзенМунайСервис» сообщает об изменении в Запросе на участие в процедуре выбора аудиторской компании.

Сумма, выделенная для закупки услуг аудиторской организации, составляет: за год, закончившийся 30 июня, 31 декабря 2022 года – 9 585 000,00 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч тенге 00 тиын) тенге без учета НДС.

Аудиторские услуги за 2023,2024 годы не рассматриваются.
БІЗДІҢ СЕРІКТЕСТЕР
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы
"ӨзенМұнайГаз" акционерлік қоғамы
"KMG EP - Catering" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САТЫП АЛУ ПОРТАЛЫ «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ
Тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамасы
АО «НАК «Казатомпром»
«Самұрық-Энерго» АҚ
АО «KEGOC»
«Қазақтелеком» АҚ
АО «НК «Казахстан Темир Жолы»
АО «Казпочта»
АО «Эйр Астана»
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
ТОО «Самрук-Казына Инвест»
ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» - Samruk Qyzmet
QAZAQ AIR
АО «Международный аэропорт Атырау»